Zapytanie

Odszkodowanie za nieuczciwą konkurencję

Treść zapytania

Czy mogę dochodzić odszkodowania w przypadku strat finansowych spowodowanych nieuczciwą konkurencją?


Odpowiedź

Tak, możesz dochodzić odszkodowania w przypadku strat finansowych spowodowanych nieuczciwą konkurencją. W Polsce przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji są uregulowane m.in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

Jeśli Twoja firma doznała strat finansowych w wyniku działań nieuczciwej konkurencji, możesz podjąć kroki prawne w celu dochodzenia odszkodowania. Odszkodowanie może obejmować rekompensatę za utracone zyski, utratę klientów, szkody wizerunkowe, koszty naprawcze, a także inne bezpośrednie straty poniesione w wyniku naruszeń przepisów dotyczących uczciwej konkurencji.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?