Zapytanie

Pełnomocnik od umów z zarządem

Treść zapytania

Kto może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu spółki?


Odpowiedź

Art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza ogólny zakaz reprezentowania spółki przez członków zarządu spółki, jeśli po drugiej stronie umowy lub sporu występuje członek zarządu, czego konsekwencją jest konieczność powołania osoby pełnomocnika na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przyjmuje się, że pełnomocnikiem spółki może być zarówno wspólnik, jak i osoba spoza grona wspólników. Jest natomiast sporne, czy pełnomocnikiem spółki wybranym przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych może być członek jej zarządu. Umocowanie w tym trybie członka zarządu nie jest wykluczone, jednakże w przypadku spółek dwuosobowych należy badać okoliczności konkretnego przypadku.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?