Zapytanie

Podatek a składka w izbie gospodarczej

Treść zapytania

Moja firma jest członkiem izby gospodarczej, czy mogę odliczyć od podatku odprowadzaną składkę?


Odpowiedź

Składki członkowskie związane z przynależnością do izb gospodarczych podlegają odliczeniu od podatku.

Art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: (…) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.”

Art. 23 ust. 1 pkt 30 lit b Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: (…) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.”

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?