Zapytanie

Podpisy elektroniczne a własnoręczne

Treść zapytania

Czy każdy podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym?


Odpowiedź

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (tzw. Rozporządzenie eIDAS) w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym możemy wyróżnić trzy rodzaje podpisu elektronicznego: zwykły podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpisem, który jest równoznaczny z podpisem zwykłym (tradycyjnym, ręcznym) jest wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to rodzaj zaawansowanego podpisu elektronicznego, który spełnia określone standardy bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Jest on oparty na kwalifikowanym certyfikacie, który jest wydawany przez dostawców usług certyfikacji kwalifikowanej. Główne cechy kwalifikowanego podpisu elektronicznego obejmują:

Tożsamość podpisującego: Proces uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymaga jednoznacznego uwierzytelnienia tożsamości osoby podpisującej.

Kwalifikowany certyfikat: Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być oparty na kwalifikowanym certyfikacie, który jest wydawany przez jednostki certyfikujące spełniające określone standardy i wymagania prawa.

Podatność na weryfikację: Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być łatwo weryfikowalny przez strony trzecie, co oznacza, że można sprawdzić, czy podpis jest autentyczny i niezmieniony.

Bezpieczeństwo: Wymaga zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak stosowanie bezpiecznych kluczy kryptograficznych, aby zabezpieczyć proces podpisywania.

Zgodność z regulacjami: Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać określone normy i wymogi określone w przepisach prawnych, takich jak unijne rozporządzenie eIDAS.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma na celu dostarczenie narzędzia umożliwiającego bezpieczne i prawnie wiążące podpisywanie dokumentów elektronicznych, zastępując tradycyjny, papierowy podpis.

Inne rodzaje podpisów elektronicznych nie nadają dokumentowi waloru formy elektronicznej. Zgodnie z art. 781 § 1 kc:

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenia woli złożone w postaci elektroniczne i nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem elektronicznym niebędącym kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą spełniać co najwyżej wymogi formy dokumentowej, niebędącej formą równorzędną z formą pisemną.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?