Zapytanie

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Jakie kroki trzeba podjąć aby podwyższyć kapitał zakładowy spółki z .o.o.?


Odpowiedź

Jest na to kilka sposobów:

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

Jeśli umowa spółki dopuszcza podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, do podwyższenia kapitału wystarczy uchwała wspólników. Postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki musi przewidywać ostateczny termin takiego podwyższenia i maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego. W przeciwnym wypadku jest nieważne.

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego ze zmianą umowy spółki

Zgodnie z postanowieniem art. 255 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana umowy spółki jest konieczna do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku braku uwzględnienia w umowie spółki zwiększenia kapitału bez zmiany umowy. Wspólnicy muszą podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki, której przyjęcie wymaga co najmniej dwóch trzecich głosów. Ponadto, uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza.

Oprócz uchwały o zmianie umowy spółki należy też przyjąć nowy tekst jednolity umowy spółki. Jeśli do spółki dołącza nowy wspólnik, musi złożyć oświadczenie o objęciu udziałów w formie aktu notarialnego.

 1. Złożenie wniosku do sądu rejestrowego

Zarząd ma obowiązek zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego do sądu rejestrowego. W celu kompleksowego zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego, konieczne jest przedłożenie:

  1. Uchwały dotyczącej zwiększenia kapitału zakładowego.
  2. Oświadczeń o zamiarze objęcia udziałów w nowym kapitale zakładowym.
  3. Oświadczenia wszystkich członków zarządu potwierdzające, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione, zgodnie z postanowieniami art. 262 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo, do kompletnego zgłoszenia konieczne jest przedstawienie:

 • Dowodu uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” -350 zł.
 • Uchwały o zmianie umowy spółki, jeśli podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się poprzez modyfikację umowy spółki.
 • Tekstu jednolitego umowy spółki, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego ma miejsce poprzez zmianę umowy spółki.
 • Listy wspólników, z precyzyjnym wskazaniem liczby i wartości nominalnej udziałów przysługujących każdemu z nich.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?