Zapytanie

Podział majątku po likwidacji spółki

Treść zapytania

Kiedy wraz z pozostałymi wspólnikami będę mógł podzielić majątek spółki w związku z likwidacją?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 286 § 1 ksh:

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

W literaturze prawniczej podkreśla się, że 6 miesięcy powinno wystarczyć do zakończenia tzw. czynności likwidacyjnych, opisane w art. 282 § 1 zd. 1 ksh, zgodnie z którym:

Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne).

Zdarza się jednak tak, że 6 miesięcy nie wystarcza na dokonanie wszystkich czynności likwidacyjnych. Dlatego przepisy ksh wskazują tylko minimalny okres jaki musi upłynąć od ogłoszenia otwarcia likwidacji. W rzeczywistości proces zamykania interesów spółki może trwać rok albo i dłużej.

Majątek pozostały po likwidacji dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?