Zapytanie

Powołanie prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

W jaki sposób można powołać prokurenta?


Odpowiedź

Aby powołać prokurenta, w pierwszej kolejności, konieczne jest podjęcie uchwały o powołaniu prokurenta przez zarząd.

Uchwała powinna spełniać wymogi typowe dla tego typu uchwał – w tym powinna posiadać odpowiednią numerację, datę, wskazanie osób podejmujących uchwałę oraz jej treść. Uchwały zarządu muszą być także objęte protokołem z posiedzenia zarządu, zgodnie z art. 2081 ksh. W treści uchwały powinny zostać wskazane dane prokurenta, tj. imię i nazwisko oraz PESEL, ponadto uchwała powinna wskazywać rodzaj prokury, tj. prokura samoistna, prokura łączna, czy prokura niewłaściwa.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 208 § 6 Kodeksu spółek handlowych:

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Uchwała o powołaniu prokurenta powinna przyjąć formę pisemna. Uchwała w przedmiocie powołania prokurenta podlega zgłoszeniu w KRS.

Powołanie prokurenta spółki wymaga podjęcia następujących czynności:

  1. Podjęcia uchwały zarządu powołującej prokurenta ze wskazaniem danych prokurenta oraz rodzaju prokury;
  2. Zgłoszenie zmiany adresu w KRS – zgłoszenia dokonuje się obecnie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), do wniosku dołączyć należy uchwałę powołującą prokurenta spółki, zgodę na pełnienie funkcji prokurenta oraz opłatę sądową i za ogłoszenie w MSIG – łącznie 350 zł.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?