Zapytanie

Prawa autorskie jako aport w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Czy prawa autorskie mogą być przedmiotem aportu do spółki?


Odpowiedź

Wkładem (aportem) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być prawa autorskie.

Aportem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywany jest wkład niepieniężny. W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Aportem do spółki mogą być zarówno rzeczy ruchome, nieruchomości, jak i prawa zbywalne. To, co jednak najważniejsze – aport musi mieć określoną wartość. Warto jednak pamiętać, że zanim zostanie podjęta decyzja o wniesieniu aportu do spółki, konieczne jest ustalenie czy dany wkład ma tak zwaną zdolność aportową, tj:

  1. możliwość oznaczenia, wyceny wkładu,
  2. możliwość zamieszczenia go w bilansie spółki (często zwane zdolnością bilansową),
  3. zbywalność przedmiotu aportu (czyli realna możliwość przeniesienia praw) na rzecz spółki przez wspólnika go wnoszącego,
  4. przydatność i faktyczna dostępność wkładu dla spółki,
  5. możliwość ujęcia aportu w masie upadłościowej (czyli możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela wniesionymi przez nas przedmiotami lub prawami) lub likwidacyjnej (realna opcja sprzedaży danych rzeczy lub praw w przypadku upadłości firmy).

W związku z powyższym, prawa autorskie spełniają wszystkie wyżej przedstawione przesłanki składające się na zdolność aportową. Wobec powyższego prawa autorskie mogą być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Finalnie należy pamiętać, że wnosząc aport w postaci praw autorskich do utworu należy to zrobić w umowie spółki poprzez określenie wkładów wspólnika. Umowa spółki jest miejscem, gdzie określa się jakie prawa autorskie do jakich utworów wnoszone są do spółki. Utwory powinny być w umowie konkretnie wskazane, najlepiej aby stanowiły załącznik do umowy spółki.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?