Zapytanie

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację

Treść zapytania

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i na jakich zasadach?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga dostosowania statutu fundacji poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów m.in. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodu w całości na realizację celów statutowych oraz wskazania przedmiotu działalności gospodarczej (określonego kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD).

W szczególności trzeba pamiętać, że działalność gospodarcza prowadzona przez fundację może mieć jedynie charakter wspomagający wobec działalności statutowej. W praktyce oznacza to, że nigdy nie może ona dominować nad celami określonymi w statucie organizacji

Finalnie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga również uprzedniego zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie następuje na specjalnym formularzu przy wykorzystaniu Portalu Rejestrów Sądowych: https://prs.ms.gov.pl. Koszt zgłoszenia wynosi 600 zł.

Co do zasady do fundacji prowadzącej działalność gospodarczą zastosowanie znajdą przepisy odpowiednie jak dla zwykłego przedsiębiorcy, m.in. ustawa o rachunkowości.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?