Zapytanie

Prowadzenie działalności nierejestrowanej

Treść zapytania

Jakie przesłanki muszę spełnić, aby prowadzić działalność nierejestrowaną? Czy muszę ją gdzieś zgłosić?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 5 ust 1 Prawa przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W związku z powyższym warunkami niezbędnymi do prowadzenia działalności nierejestrowanej są:

  1. posiadanie status osoby fizycznej;
  2. brak prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 60 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności nierejestrowanej.
  3. osiągany przychód z działalności nierejestrowanej nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (stan na 20 grudnia 2023 roku – 2700 zł brutto)

Działalność nierejestrowana nie podlega zgłoszeniu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?