Zapytanie

Przechowywanie danych osobowych byłych pracowników

Treść zapytania

Jak długo mogę przechowywać dane osobowe pracowników po zakończeniu zatrudnienia?


Odpowiedź

Jest to zależne od celu przechowywania. W przypadku danych osobowych pracowników, mogą być przechowywane po zakończeniu zatrudnienia w celach archiwalnych, statystycznych lub w celu spełnienia innych wymagań prawnych.

W przypadku dokumentacji kadrowej okres ten może wynosić kilka lat po zakończeniu zatrudnienia (np. 5 lat), ale konieczne jest dostosowanie tego okresu do konkretnej sytuacji i wymagań prawnych.

Akta pracownicze należy przechowywać zgodnie z aktualnymi przepisami przez 10 lat po ustaniu zatrudnienia. Przepisy te obowiązują jednak od 1 stycznia 2019 r.

W przypadku osób zatrudnionych przed 1999 r. obowiązuje okres 50 lat. Natomiast w przypadku osób zatrudnionych pomiędzy 1999 r. a 2018 r. okres ten zasadniczo również wynosi 50 lat, jednak może być skrócony do 10 lat, jeśli pracodawca przekaże do ZUS   raporty informacyjne ZUS RIA. Okres obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych ulega skróceniu do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym pracodawca złożył raport ZUS RIA.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?