Zapytanie

Przedawnienie roszczeń 2

Treść zapytania

Co powinienem zrobić jak zbliża się okres przedawnienia mojego roszczenia wynikającego z wystawionej przeze mnie faktury VAT? 


Odpowiedź

Zgodnie z art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, wraz z upływem terminu przedawnienia (w przypadku roszczeń wynikających z działalności gospodarczej 3 lata) ustaje możliwość dochodzenia i egzekwowania roszczenia.

Aby nie stracić możliwości odzyskania swoich należności, warto przerwać bieg terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego:

Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

W związku z powyższym najlepszym sposobem na przerwanie terminu przedawnienia jest przekonanie dłużnika, żeby uznał swój dług (np. ugoda) wniesienie pozwu do sądu lub złożenie o zawezwanie do próby ugodowej (wniosek taki zawiesza bieg terminu przedawnienia).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?