Zapytanie

Przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Jak wygląda proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?


Odpowiedź

Modelowy proces przekształcenia jdg w sp. z o.o. można opisać w następujących krokach:

  1. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Przed przekształceniem niekiedy warto rozważyć zwrócenie się do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację podatkową. Czasami bowiem przy przekształceniu planowane jest wniesienie wniesienia przedsiębiorstwa jako aportu do spółki przekształconej. Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dlatego korzystne jest uzyskanie interpretacji stwierdzającej, że zespół składników służących do prowadzenia działalności jest przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy o VAT i aport przedsiębiorstwa do spółki przekształconej nie podlega podatkowi VAT. Ta czynność nie jest obligatoryjna dla przekształcenia, natomiast może być rekomendowana.
  2. Plan przekształcenia. Dla dokonania przekształcenia konieczne jest sporządzenie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego. Treść planu przekształcenia sporządza się w oparciu o dokumenty, stanowiące jego obligatoryjne załączniki.
  3. Załączniki do planu przekształcenia. Obligatoryjnymi załącznikami do planu przekształcenia są: projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt aktu założycielski spółki, wycena składników majątku oraz sprawozdanie do celów przekształcenia. Dwa ostatnie dokumenty powinny być przygotowane przez księgowość. W treści oświadczenia należy wskazać w jaką spółkę chcemy przekształcić działalność oraz podstawowe dane spółki. Natomiast akt założycielski spółki to zwykła umowa spółki.
  4. Wniosek do sądu o wyznaczenie biegłego. Plan przekształcenia (wraz z załącznikami) podlega badaniu przez biegłego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów badania. Biegłego sądowego możemy wyznaczyć my samodzielnie albo może on zostać wyznaczony przez sąd. W toku badania planu przekształcenia przez biegłego, biegły może zwrócić się do przedsiebiorcy o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, np. wyciągi z rachunków bankowych. Na koniec badania biegły wydaje opinie. Jeśli opinia nie jest pozytywna, należy powtórzyć cały proces. Jeżeli otrzymamy pozytywną opinie, możliwe jest podjęcie dalszych kroków
  5. Czynności notarialne po uzyskaniu pozytywnej opinii biegłego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, konieczne jest złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz podpisanie aktu założycielskiego.
  6. Wniosek o rejestrację spółki w KRS. Po złożeniu oświadczenia o przekształceniu i podpisaniu aktu założycielskiego, spółkę należy zarejestrować w KRS. W tym zakresie Kancelaria przygotuje wniosek o wpis do KRS oraz będzie reprezentować spółkę przed sądem rejestrowym.
  7. Czynności po rejestracji. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG, aktualizacja danych w US, założenie księgowości, zawiadomienie kontrahentów o przekształceniu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?