Zapytanie

Przeniesienie siedziby za granicę

Treść zapytania

W jakim trybie można przenieść siedzibę spółki za granicę?


Odpowiedź

Możliwe jest podjęcie przez wspólników uchwały o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. Uchwała musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

Uchwała powoduje rozwiązanie spółki, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza.

W wyniku transgranicznego przekształcenia, polska spółka przeniesie swoją siedzibę do innego państwa członkowskiego, dokonując jednocześnie zmiany swojej formy prawnej na formę zagraniczną. W tym procesie spółka będzie kontynuować swoją osobowość prawną.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?