Zapytanie

Restrukturyzacja i upadłość a transgraniczna działalność

Treść zapytania

Czy przepisy dotyczące restrukturyzacji i upadłości mają zastosowanie do mojej firmy w kontekście transgranicznego prowadzenia działalności?


Odpowiedź

Tak, przepisy dotyczące restrukturyzacji i upadłości mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy, zwłaszcza jeśli prowadzisz działalność transgraniczną. W kontekście Unii Europejskiej, kluczowym instrumentem regulującym te kwestie jest Rozporządzenie (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie procedur postępowania upadłościowego (tzw. rozporządzenie „Insolvent”).

Poniżej przedstawiam kilka kluczowych aspektów, jakie warto wziąć pod uwagę w przypadku transgranicznego prowadzenia działalności i potencjalnej restrukturyzacji lub upadłości firmy:

  1. Kierowanie Postępowania Upadłościowego:

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w jednym kraju UE, ale prowadzi działalność w innych krajach UE, postępowanie upadłościowe może być kierowane przez sąd w kraju, w którym znajduje się centrum główne interesów (COMI) przedsiębiorstwa.

  1. Zasada Współpracy Międzykrajowej:

Rozporządzenie Insolvent zawiera zasady współpracy między sądami krajowymi w sprawach postępowań upadłościowych. Sądy współpracują ze sobą w celu zapewnienia spójności i efektywności postępowania.

  1. Jednolity System:

Rozporządzenie Insolvent ma na celu ustanowienie jednolitego systemu postępowań upadłościowych w krajach UE, aby ułatwić transgraniczne restrukturyzacje i upadłości.

  1. Masa Upadłościowa:

Masa upadłościowa obejmuje cały majątek dłużnika, a nie tylko majątek w kraju, gdzie postępowanie upadłościowe zostało otwarte. To ułatwia skoordynowane zarządzanie aktywami firmy na poziomie UE.

  1. Ochrona Creditora:

Rozporządzenie Insolvent zawiera zasady dotyczące ochrony praw wierzycieli, w tym możliwość zaskarżenia decyzji wydanej przez sąd w jednym kraju przed sądem w innym kraju.

  1. Miarodajne Prawo:

W przypadku restrukturyzacji lub upadłości firmy transgranicznej, miarodajne prawo określane jest przez rozporządzenie Insolvent, co ułatwia jednolite stosowanie przepisów.

  1. Plan Restrukturyzacyjny:

Firma może opracować plan restrukturyzacyjny obejmujący wszystkie jej oddziały w krajach UE, co ułatwia jednolite podejście do naprawy sytuacji finansowej.

  1. Współpraca z Administratorem:

W przypadku otwarcia postępowania upadłościowego, administrator ma obowiązek współpracy z sądami i innymi administratorami w krajach UE, w których prowadzi się postępowanie.

Warto pamiętać, że przepisy dotyczące restrukturyzacji i upadłości są dynamiczne, a ich zastosowanie może zależeć od konkretnych okoliczności. Dlatego w przypadku złożonych sytuacji związanych z transgranicznym prowadzeniem działalności, zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz z doświadczeniem w transgranicznych sprawach prawnych.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?