Zapytanie

Samodzielność prokurenta

Treść zapytania

Czy prokurent może samodzielnie reprezentować Spółkę?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 1094 § 1 oraz § 11 Kodeksu cywilnego:

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

W związku z powyższym prokurent może być umocowany do reprezentacji przedsiębiorcy w następujących konfiguracjach:

  1. samodzielnie – tzw. prokura samoistna;
  2. łącznie z drugim prokurentem – tzw. prokura łączna;
  3. łącznie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej – tzw. prokura łączna niewłaściwa

Dokładny sposób reprezentacji podmiotu przez prokurenta wynika z dokumentu prokury (tj. uchwały o powołaniu prokurenta).

Przykład: Zgodnie z zasadami reprezentacji spółka XYZ sp. z o.o. jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działając łącznie. Spółka XYZ sp. z o.o. powołała prokurenta samoistnego Pawła Iksińskiego. Paweł Iksiński jako prokurent samoistny może samodzielnie zawrzeć umowę w imieniu spółki XYZ sp. z o.o.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?