Zapytanie

Sankcje UOKiK

Treść zapytania

Jakie sankcje może nałożyć Prezes UOKiK na porozumienia przedsiębiorców naruszające zasady konkurencji?


Odpowiedź

Naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej. Wysokość tej kary nie może przekraczać 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Karze podlega naruszenie określonych przepisów ustawy zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Ustawa o ochronie konkurencji sankcjonuje w szczególności następujące działania:

  1. zawarcie zakazanego porozumienia (art. 8 uokik),
  2. nadużycie pozycji dominującej (art. 9 i art. 102 uokik),
  3. naruszenie zakazu nieuczciwej konkurencji (art. 101 uokik),
  4. dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK,
  5. naruszenie zakazu stosowania niedozwolonych postanowień (art. 23a uokik),
  6. naruszenie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 uokik),

W przypadku nałożenia na przedsiębiorcę kary na podstawie art. 106, dodatkowa kara kara w wysokości do 2.000.000,00 zł może zostać nałożona także na osobę zarządzająca przedsiębiorcą (np. członka zarządu). Osoba zarządzająca odpowiada jedynie za umyślne działania lub zaniechania, które doprowadziły do naruszenia zakazów.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?