Zapytanie

Siedziba firmy a adres

Treść zapytania

Jaka jest różnica między siedzibą, a adresem spółki?


Odpowiedź

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oba pojęcia są tożsame. Nic bardziej mylnego.

Zgodnie z art. 41 kc siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. (np. Warszawa, Poznań, Katowice, etc.). Siedzibę określa się wprost w umowie spółki. Zmiana siedziby spółki pociąga za sobą konieczność zmiany umowy spółki, która jest skuteczna z chwilą zarejestrowania umowy w KRS.

Adres jest to konkretna ulica oraz numer budynku i lokalu, w którym urzęduje zarząd (np. al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa). Adres ustala co do zasady zarząd spółki w formie uchwały. Zmiana adresu jest skuteczna z chwilą podjęcia uchwały, niemniej zmianę adresu należy również zgłosić do KRS.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?