Zapytanie

Składania sprawozdania finansowego

Treść zapytania

W jaki sposób można złożyć roczne sprawozdanie finansowe?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji lub umocowany profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) składają zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, podziału zysku lub pokrycia straty – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?