Zapytanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Treść zapytania

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może zaciągać zobowiązania, jeżeli tak to kto reprezentuje spółkę?


Odpowiedź

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest reprezentowana przez zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

W związku z powyższym, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może być stroną stosunków prawnych oraz zaciągać zobowiązania.

Za zobowiązania zaciągane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 13  § 1 ksh:

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Art. 161 § 1 – 3 ksh:

  • 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
  • 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.
  • 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?