Zapytanie

Sposób dofinansowania spółki

Treść zapytania

Czy lepiej jest dofinansować spółkę poprzez dopłaty czy pożyczki od wspólników?


Odpowiedź

Wybór pomiędzy dokapitalizowaniem spółki poprzez dopłaty lub pożyczki wspólników zależy od kilku czynników. Poniżej przedstawiam najistotniejsze różnice pomiędzy tymi formami finansowania.

Podatek dochodowy CIT dla pożyczki:

 • Zaciągnięcie pożyczki jest neutralne podatkowo dla spółki i pożyczkodawcy.
 • Kwota pożyczki nie jest traktowana jako przychód ani koszt.
 • Opodatkowanie pojawia się przy spłacie, zwłaszcza w formie odsetek.

PCC a zaciągnięta pożyczka:

 • Skutki PCC i VAT zależą od statusu pożyczkodawcy.
 • Pożyczka udzielana przez podatnika VAT może podlegać opodatkowaniu VAT.
 • Zwolnienie z PCC dotyczy pożyczek udzielanych przez wspólnika będącego jednocześnie podatnikiem VAT.

Umorzenie pożyczki jako przychód podatkowy:

 • Umorzenie pożyczki stanowi przychód podatkowy dla spółki.
 • Klasyfikacja umorzenia jako przychodu zależy od celu pożyczki: kapitałowego czy na bieżącą działalność. Od tego zależy, czy umorzenie pożyczki należy zakwalifikować jako cel uzyskiwania zysków kapitałowych albo do przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Dopłaty od wspólników:

 • Wniesienie dopłat poprawia wynik bilansowy spółki.
 • Dopłaty są neutralne podatkowo, ale muszą być zgodne z przepisami k.s.h.
 • Zwrot dopłaty jest neutralny, o ile nie przekracza pierwotnej wartości.

Ceny transferowe:

 • Udzielenie pożyczki przez wspólnika może podlegać dokumentacji cen transferowych.
 • Wpłaty uregulowane przepisami k.s.h. nie wymagają dokumentacji cen transferowych.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?