Zapytanie

Stałe miejsce wykonywania działalności

Treść zapytania

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą muszę mieć stałe miejsce wykonywania działalności?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:

„Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne: (…) adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;”

Powyższy przepis wskazuje zatem, że przedsiębiorca musi wskazać adres do doręczeń. Jeżeli chodzi natomiast o miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej to w przypadku braku takiego miejsca przedsiębiorca po prostu go nie wskazuje.

Na marginesie należy wspomnieć, że brak stałego miejsca działalności gospodarczej będzie wiązał się z ustaleniem właściwości Urzędu Skarbowego dla celów podatkowych w oparciu o miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – zgodnie z art. 17 ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Odpowiadając na pytania, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie trzeba mieć stałego miejsca wykonywania działalności, obowiązujące przepisy pozwalają na rejestrację działalności w CEIDG bez konieczności wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?