Zapytanie

Świadczenie pracy jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Zamierzam wraz ze znajomymi założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy moja praca na rzecz spółki może być przedmiotem aportu?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Ponadto, zgodnie z art. 158 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika.

Podsumowując, świadczenie pracy oraz świadczenie usług na rzecz spółki przez wspólnika nie może być wkładem (aportem) do spółki. Zakaz ten dotyczy również: (i)  zaliczania wynagrodzenia wspólnika za usługi świadczone podczas powstawania spółki na poczet wkładu oraz (ii) świadczenia pracy przez wspólnika w trakcie działalności spółki.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?