Zapytanie

Termin na odpowiedź na reklamację

Treść zapytania

W jakim terminie mam obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta i jakie są konsekwencje niedochowania tego terminu?


Odpowiedź

W Polsce terminy i zasady odpowiedzi na reklamację konsumenta są uregulowane przepisami prawa, a konkretnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dotyczące terminów i konsekwencji niedochowania ich przez sprzedawcę oraz kilka ważnych uwag:

Odpowiedź na reklamację: Sprzedawca ma obowiązek udzielić konsumentowi odpowiedzi na jego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji: W przypadku reklamacji nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, sprzedawca może przedłużyć termin, ale musi poinformować konsumenta o przyczynach opóźnienia oraz podać orientacyjny termin rozpatrzenia reklamacji. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Odstąpienie od umowy: Jeśli sprzedawca nie odpowie na reklamację w ustawowym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

Forma odpowiedzi: Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona na trwałym nośniku, co oznacza, że może to być np. e-mail, list, czy inna forma, która pozwoli konsumentowi zatrzymać i odtworzyć treść odpowiedzi.

Informacje o decyzji: Sprzedawca powinien poinformować konsumenta o swojej decyzji odnośnie reklamacji na trwałym nośniku.

Uwzględnienie przepisów umownych: W umowie mogą być zawarte postanowienia dotyczące reklamacji, które różnią się od ogólnych przepisów prawa, jednak nie mogą one naruszać praw konsumenta chronionych przepisami ustawowymi.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?