Zapytanie

Termin zgłoszenia wierzytelności

Treść zapytania

Czy istnieje termin, w jakim muszę zgłosić swoje roszczenia w ramach postępowania upadłościowego?


Odpowiedź

Termin na zgłoszenie wierzytelności zwykle wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku zgłoszenia wierzytelności po upływie określonego terminu do zgłaszania, już dokonane czynności w postępowaniu upadłościowym zachowują swoją skuteczność wobec spóźnionego wierzyciela. Takie opóźnione zgłoszenie nie wpływa na ustalone plany podziału, a uwzględnienie spóźnionego wierzyciela nastąpi jedynie w planach podziału funduszy masy upadłości, sporządzonych po uznaniu zgłoszenia.

W rezultacie może dojść do sytuacji, gdzie spóźniony wierzyciel, mimo opłacenia zryczałtowanej opłaty za opóźnione zgłoszenie wierzytelności, zostanie pominięty w planie podziału opracowanym przez syndyka po likwidacji majątku upadłego. Spóźniony wierzyciel nie będzie uprawniony do otrzymania kwoty odpowiadającej stosunkowo kwotom przyznawanym pozostałym wierzycielom w wcześniejszych podziałach funduszy masy. Innymi słowy, jego roszczenia ograniczą się jedynie do udziału w nierozdzielonym wcześniej majątku masy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?