Zapytanie

Transakcje bezgotówkowe i usługi płatnicze

Treść zapytania

Czy moja firma musi przestrzegać unijnych przepisów dotyczących transakcji bezgotówkowych i usług płatniczych?


Odpowiedź

Tak, Twoja firma musi przestrzegać unijnych przepisów dotyczących transakcji bezgotówkowych i usług płatniczych, które są regulowane przez różne dyrektywy i akty prawne na poziomie Unii Europejskiej. Kluczowym dokumentem regulującym te kwestie jest Dyrektywa 2015/2366/UE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, znana również jako PSD2 (Payment Services Directive 2). Poniżej przedstawiam kluczowe elementy regulacji dotyczących transakcji bezgotówkowych i usług płatniczych w ramach UE:

  1. Dyrektywa PSD2:

Otwarte Bankowości Elektronicznej (Open Banking):

PSD2 wprowadza zasadę otwartej bankowości elektronicznej, co oznacza, że banki są zobowiązane do udostępnienia zewnętrznym dostawcom usług płatniczych dostępu do danych bankowych klientów (za ich zgodą) poprzez interfejsy programistyczne (API).

  1. Usługi Płatnicze na Rynku Wewnętrznym:

Dyrektywa ustanawia jednolity rynek usług płatniczych w Unii Europejskiej, eliminując różnice w regulacjach krajowych i ułatwiając transgraniczne płatności.

  1. Zwiększone Bezpieczeństwo Transakcji:

PSD2 wprowadza środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, w tym autoryzację dwuskładnikową (ang. Strong Customer Authentication, SCA) dla wielu transakcji online.

  1. Nowe Podmioty Płatnicze:

Dyrektywa otwiera rynek dla nowych podmiotów płatniczych, takich jak dostawcy usług płatniczych trzeciej strony (TPP), którzy mogą świadczyć innowacyjne usługi płatnicze.

  1. Ochrona Konsumentów:

PSD2 wprowadza środki mające na celu ochronę konsumentów, w tym ograniczenie odpowiedzialności za nieuprawnione transakcje i prawo do zwrotu w przypadku autoryzacji bezobecności (ang. authorized push payment, APP) itp.

  1. Dostępność Usług dla Konsumentów:

Regulacje mają na celu zwiększenie dostępności usług płatniczych dla konsumentów oraz promowanie konkurencji na rynku.

  1. Monitoring i Raportowanie:

Konsekwencje Niestosowania się do Przepisów:

Niestosowanie się do przepisów PSD2 i innych regulacji dotyczących płatności bezgotówkowych w UE może prowadzić do różnych konsekwencji, w tym kary finansowe i ograniczenia w dostępie do rynku.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?