Zapytanie

Upadłość konsumencka u przedsiębiorcy

Treść zapytania

Czy jako przedsiębiorca mogę ogłosić upadłość konsumencką?


Odpowiedź

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Obecne przepisy prawa upadłościowego nie zawierają już obwarowań dotyczących okresu jaki musi upłynąć od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez zadłużonego do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zasadą jest jednak, że dłużnik na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien posiadać status konsumenta, czyli nie prowadzić działalności gospodarczej. Były przedsiębiorca powinien zatem zamknąć firmę i złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG. Po wykonaniu tej czynności, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości – dopiero wówczas posiada bowiem tzw. konsumencką zdolność upadłościową.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?