Zapytanie

Wybór formy opodatkowania

Treść zapytania

Zamierzam założyć działalność gospodarczą, w jaki sposób powinienem wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania?


Odpowiedź

Osoba fizyczna planująca rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ma do wyboru kilka form opodatkowania. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania powinien zależeć do przedmiotu działalności, planowanych obrotów, czy możliwości ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:

  1. Zasady ogólne, inaczej nazywane skalą podatkową. Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania wybierana przez przedsiębiorców. Podatnik rozlicza się w dwóch skalach: (i) 12% – w przypadku dochodów nieprzekraczających 120 tys. złotych oraz (ii) 32% – w przypadku dochodów przekraczających 120 tys. złotych. Do zalet skali podatkowej należy m.in. (i) możliwość skorzystania z ulg podatkowych, (ii) możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu, (iii) możliwość zastosowania zwolnień z podatku, jeżeli przychód nie przekracza 30 tys. zł. Do wad skali podatkowej należy m.in.: (i) wysoki podatek dla przedsiębiorców osiągających dochody przekraczające 120 tys. zł oraz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
  2. Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że posiada stałą stawkę opodatkowania wynoszącą 19%. Do zalet wyboru podatku liniowego jako formy opodatkowania należy m.in. stała stawka podatku niezależnie od wysokości dochodów. Do wad wyboru podatku liniowego jako formy opodatkowania należy: (i) brak możliwości korzystania z większości ulg podatkowych, (ii) brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem, (iii) obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
  3. Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, z której mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 2 mln euro. W ryczałcie jest do wyboru kilka stawek opodatkowania, są one zależne od rodzaju wykonywanej działalności (np. 15% dla prawników, czy 8.5% dla informatyków). Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem ma kilka obowiązków. Musi prowadzić m.in. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  4. W związku z powyższym wybór formy opodatkowania będzie zależny od wielu czynników.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?