Zapytanie

Wyjście ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Jeśli nie chcę już uczestniczyć w spółce z o.o., w jaki sposób mogę ją opuścić?


Odpowiedź

Opuszczenie spółki może nastąpić poprzez sprzedaż swoich udziałów lub akcji lub umorzenie udziałów (jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość). Dokładny sposób realizacji tych działań zależy od postanowień umowy spółki. Poniżej przedstawiam kilka ogólnych kroków, które mogą być konieczne przy opuszczaniu spółki:

  1. Sprzedaż udziałów/akcji:

Jeśli umowa spółki to zezwala, możesz spróbować sprzedać swoje udziały lub akcje innej osobie. To może wymagać uzgodnienia warunków z pozostałymi wspólnikami, oraz uzyskania odpowiedniej zgody. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela spółka – czyli zarząd.

  1. Umorzenie udziałów:

Umorzenie udziałów może być dobrowolne albo przymusowe.

Dobrowolne umorzenie ma miejsce wówczas, gdy spółka nabywa udziały wspólnika. W tym celu spółka i wspólnik zawierają umowę dotyczącą udziałów, obejmującą całość lub określoną część udziałów danego wspólnika.

Proces zawarcia takiej umowy powinien obejmować:

  • Podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników w sprawie umorzenia udziałów.
  • Złożenie osobnego oświadczenia przez wspólnika, potwierdzającego jego zgodę na umorzenie udziałów.

Umorzenie przymusowe następuje bez zgody wspólnika. W odróżnieniu od umorzenia dobrowolnego, które może być uwzględnione w umowie spółki poprzez ogólne postanowienie, umorzenie przymusowe wymaga jasnego określenia warunków i procedur w umowie spółki. Innymi słowy, umowa spółki musi precyzyjnie określać podstawy oraz sposób realizacji umorzenia przymusowego. Te podstawy mogą dotyczyć zarówno kwestii związanych ze stanem finansowym spółki, jak i zachowania wspólnika, które uzasadniają konieczność przymusowego umorzenia udziałów.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?