Zapytanie

Zakładanie adresu do e-doręczeń

Treść zapytania

W jaki sposób założyć elektroniczny adres do doręczeń dla przedsiębiorcy?


Odpowiedź

e-Doręczenia to usługa publiczna, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Firmy zarejestrowane w CEIDG oraz w KRS korzystają ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov.pl składają tylko firmy. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy.

Wniosek o aktywację konta e-Doręczenia składa się za pośrednictwem strony rządowej https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen

Przed złożeniem wniosku należy przygotować następujące dane:

  1. Dane podmiotu, którego wniosek dotyczy;
  2. dane reprezentanta lub pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym reprezentację lub pełnomocnictwo podmiotu – o ile dotyczy;
  3. dane administratora.

Żeby złożyć wniosek, trzeba mieć jeden ze środków potwierdzenia tożsamości w internecie: profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/jak-zalozyc-adres-i-skrzynke-do-e-doreczen2

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?