Zapytanie

Założenie spółki przez Internet

Treść zapytania

Czy mogę zarejestrować spółkę przez Internet?


Odpowiedź

Istnieje możliwość założenia spółki przez Internet za pośrednictwem systemu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/)

S24 to platforma, która umożliwia sprawne założenie spółki przez Internet. Cała rejestracja to prosty proces wypełniania dostępnych na platformie wzorów dokumentów i wniosków.

Przez portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Można również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach.

Do rejestracji spółki przez portal S24 wymagane jest przygotowanie następujących informacji:

  1. nazwy spółki,
  2. czasu trwania spółki,
  3. danych adresowych spółki,
  4. listy wspólników z określeniem ich roli w spółce, listy stawających, członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (o ile dotyczy danej spółki) i reprezentacji spółki,
  5. określenia przedmiotu działalności rejestrowanej spółki przez wybór odpowiednich kodów PKD
  6. wysokości wkładów każdego ze wspólników czy zasad podziału zysków i strat

Koszt założenia spółki w systemie S24 to 350 zł.

Rejestracja spółki w trybie S24 ma pewne ograniczenia – przede wszystkim brak możliwości istotnej ingerencji w treść umowy (możliwość korzystania z ustawowych wzorów umów) oraz wniesienie kapitału zakładowego wyłącznie w gotówce (brak możliwości wniesienia aportu).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?