Zapytanie

Zgoda na zbycie udziałów

Treść zapytania

Chcę sprzedać swoje udziały w spółce, czy potrzebuję na to zgody pozostałych wspólników?


Odpowiedź

W Polsce, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), ogólna zasada jest taka, że sprzedaż udziałów w spółce wymaga zgody spółki, udzielonej przez zarząd. Umowa spółki może jednak przewidywać inne rozwiązania.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zgoda pozostałych wspólników.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?