Zapytanie

Zmiana adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany adresu spółki?


Odpowiedź

Aby zmienić adres spółki z o.o., w pierwszej kolejności, konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki przez zarząd. Uchwała powinna spełniać wymogi typowe dla tego typu uchwał – w tym powinna posiadać odpowiednią numerację, datę, wskazanie osób podejmujących uchwałę oraz jej treść. Uchwały zarządu muszą być także objęte protokołem z posiedzenia zarządu, zgodnie z art. 2081 ksh. W treści uchwały powinien zostać wskazany dotychczasowy adres siedziby spółki jak i nowy adres spółki. W przypadku zmiany adresu spółki z o.o. nie ma konieczności zmiany umowy spółki. Nie zachodzi również konieczność zachowania jakiegoś szczególnego trybu – np. formy aktu notarialnego. Uchwała w przedmiocie zmiany adresu podlega zgłoszeniu do KRS.

Zmiana adresu spółki wymaga podjęcia następujących czynności:

  1. Podjęcia uchwały zarządu zmieniająca adres spółki ze wskazaniem dotychczasowego i nowego adresu;
  2. Zgłoszenie zmiany adresu w KRS – zgłoszenia dokonuje się obecnie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), do wniosku dołączyć należy uchwałę zmieniającą adres siedziby spółki oraz opłatę sądową i za ogłoszenie w MSIG – łącznie 350 zł.
  3. Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby spółki właściwego Urzędu Skarbowego.

Zmiana adresu spółki jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?