Zapytanie

Zmiana adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Jak zmienić adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?


Odpowiedź

Zmiana adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga zmiany umowy spółki.

Zmiana adresu spółki następuje na podstawie uchwały zarządu. Uchwały zarządu zgodnie z art. 205 § 5 ksh zapadają bezwzględną większością głosów. Ponadto uchwały zarządu zgodnie z art. 2081 ksh podlegają protokołowaniu. Uchwała ws. zmiany adresu spółki powinna wskazywać nowy adres spółki.

Zmiana adresu powinna zostać zgłoszona do KRS. Zgłoszenia zmiany dokonuje się obecnie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Do wniosku o zmianę należy dołączyć: uchwałę zmieniającą adres oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w MSiG – 350 zł.

Zmiana adresu spółki jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały. Z chwilą zmiany adresu, spółka powinna poinformować o tym fakcie właściwy urząd skarbowy.

Spółka zarejestrowana w S24 może zmienić adres za pośrednictwem systemu S24.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?