Zapytanie

Zmiana formy opodatkowania JDG

Treść zapytania

Chciałbym zmienić wybraną formę opodatkowania działalności gospodarczej, co powinienem zrobić?


Odpowiedź

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość wyboru co do zasady jednej z trzech form opodatkowania:

  1. Skali podatkowej (zasad ogólnych) – tj. podatek wynosi 12% i 32% od nadwyżki powyżej 120 tys. zł;
  2. Podatku liniowego – tj. podatek wynosi 19%
  3. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – tj. wysokość podatku zależy od wybranej stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%,

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub kontynuujący ją, mogą dokonać wyboru lub zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód podatkowy w danym roku.

Zmiana formy opodatkowania następuje poprzez złożenie formularza CEIDG-1. Można zrobić to przez Internet lub w urzędzie miasta lub gminy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?