Zapytanie

Zmiana PKD

Treść zapytania

Jak mogę zmienić PKD w swojej firmie?


Odpowiedź

Zmiana PKD w spółce prawa handlowego (np. spółce jawnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) następuje poprzez zmianę umowy spółki i wpisanie do umowy spółki zmienionych PKD.

Zmiana umowy spółki dokonywana jest w specjalnej procedurze – np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zmienienia przez zgromadzenie wspólników większością 2/3 głosów (art. 246 § 1 ksh) w formie aktu notarialnego.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym spółka prawa handlowego może zgłosić maksymalnie 10 kodów PKD.

Następnie zmieniona umowa spółki, zawierająca zmienione PKD powinna zostać zgłoszona do KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowy wraz ze złożeniem odpowiednich dokumentów – m.in. zmienionej umowy spółki.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, zmienia kody PKD poprzez złożenie w systemie wniosku aktualizującego dane w ewidencji. Aktualnie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek zgłoszenia jednego kodu głównej działalności (tej, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub ze świadczenia usług) oraz dowolną liczbę kodów pozostałej działalności (tj. dla tych czynności, które wykonujesz jako przedsiębiorca, a które nie są twoją główną działalnością).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?