Zapytanie

Zmiana umowy spółki przez Internet

Treść zapytania

Czy przez Internet mogę zmienić umowę spółki?


Odpowiedź

Zmiana tekstu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do swojej skuteczności wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Zmiany umowy spółki można dokonać przez S24 – przy czym taka zmiana możliwa jest jedynie dla spółek, które przez S24 zostały zarejestrowane

W systemie zostały umieszczone w tym celu specjalne wzorce uchwał, dzięki którym możliwe jest dokonanie zmiany w umowie spółki. Wskazać jednak należy, że spółka z o.o., która została założona u notariusza nie może zmienić umowy przez S24, jednak spółka, która została założona przez S24 może dokonać zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego, jednakże traci łącznie z tym możliwość dokonywanie dalszych zgłoszeń czy też zmian przez portal S24.

W przypadku zmiany umowy spółki z o.o. przez S24 uchwała o zmianie, umieszczona w systemie, musi zostać podpisana podpisami elektronicznymi przez wspólników. W takim przypadku wspólnicy przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki, za pośrednictwem systemu S24, wprowadzają zmiany w umowie spółki.

Ponadto, zmiany umowy spółki w systemie S24 wymaga uzyskania zgody wszystkich wspólników.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?