Zapytanie

Zmiany danych w CEIDG

Treść zapytania

W jaki sposób należy dokonywać zmian w CEIDG, czy zmiany są płatne?


Odpowiedź

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić wystąpienie zmianę danych dotyczących jego firmy. Zmiana danych ujawniony w CEIDG następuje na podstawie formularza CEIDG-1 (tego samego, za pośrednictwem którego doszło do rejestracji działalności).

Zgłoszenia zmiany można dokonać w następujący sposób:

  1. osobiście w urzędzie miasta lub gminy;

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie wniosku bezpośrednio w urzędzie miasta lub gminy, to ma on możliwość udania się do dowolnego urzędu.

Sam wniosek można wypełnić przed wizytą w urzędzie na formularzu, który do pobrania jest na stronie rządowej. Wniosek można również wypełnić podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie.

Przyjęcie wniosku zostanie potwierdzone przez pracownika urzędu, a wprowadzenie danych z wniosku do systemu CEIDG nastąpi najpóźniej w ciągu kolejnego dnia. Aby urzędnik jednak mógł potwierdzić wniosek należy przedłożyć dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub mDowód.

  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

Wniosek należy pobrać ze strony rządowej i wypełnić zgodnie z udostępnionym formularzem. Wniosek musi być popisany własnoręcznie przez wnioskodawcę a sam podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie.

  1. przy wykorzystaniu systemów CEIDG (https://www.biznes.gov.pl/pl)

Ta forma jest możliwa przy autoryzacji danych za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu.

Złożenie wniosku o zmianę danych jest bezpłatny.

Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG – jeżeli jest to jedyny złożony przez wnioskującego wniosek w danym momencie.

Na podstawie złożonego formularza o aktualizacji danych dotyczących firmy zostaną automatycznie powiadomione urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Najczęściej w CEIDG zmiana danych ma miejsce na skutek następujących zmian:

  1. zmiana nazwy firmy (może być spowodowana np. zmianą nazwiska przedsiębiorcy);
  2. zmiana adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność;
  3. zmiana lub utworzenie nowego, dodatkowego miejsca wykonywania działalności;
  4. rozszerzenie lub zmiana przedmiotu działalności (PKD);
  5. zmiana podmiotu prowadzącego księgowość;
  6. zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej;
  7. zmiana numeru rachunku bankowego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?