Zapytanie

Zwrot środków za dodatkowe ubezpieczenie towaru

Treść zapytania

Klient twierdzi, że rezygnuje z dodatkowego ubezpieczenia towaru i domaga się zwrotu środków, twierdząc, że nie udzielił wyraźnej zgody na dodatkowe ubezpieczenie. Czy jestem zobowiązany zwrócić klientowi środki za dodatkowe ubezpieczenie?


Odpowiedź

W przypadku, gdy konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy, istnieje obowiązek zwrotu kosztu dodatkowego ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumentów, a mianowicie z art. 10 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o prawach konsumentów, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych od konsumenta płatności, w tym również kosztów dodatkowych. Koszty dodatkowe, w tym przypadku związane z ubezpieczeniem, podlegają zwrotowi.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy, zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Termin ten może jednak zostać przedłużony do czasu otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania przez konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przepisy te mają na celu zapewnienie konsumentom skutecznych środków ochrony w sytuacji odstąpienia od umowy, w tym zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, włączając w to koszty dodatkowe, takie jak koszty ubezpieczenia.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?