Przeżywalność polskich przedsiębiorstw

Przeżywalność polskich przedsiębiorstw

Prowadzenie własnej firmy to nie bułka z masłem! Mimo to nie jeden dla poczucia misji, niezależności, czy dla celów zarobkowych, podejmuje trud napędzania gospodarki! Przedsiębiorcy nie mają lekko. Mierzą się z wieloma problemami, które szczególnie mogą oddziaływać na...
Motywy zakładania przedsiębiorstw w Polsce

Motywy zakładania przedsiębiorstw w Polsce

Powodów do założenia firmy może być wiele. Dobrze jednak wiedzieć, dlaczego osoby w Polsce podejmują tę ścieżkę rozwoju! Informacje dotyczące motywów zakładania przedsiębiorstw w Polsce od 2019 roku bada Global Entrepreneurship Monitoring. Badana grupa osób była na...
Innowacyjność sektora MŚP

Innowacyjność sektora MŚP

W 2019 roku nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną wyniosły 38,6 miliarda złotych! Wzrosła także relacja wydatków na badania i rozwój (B+R) w stosunku do PKB! Innowacje są jednym z głównych czynników wpływających na wzrost ekonomiczny. Oczywiście nie tyczy...
Ponad 3 godziny czytania dziennie ->

Ponad 3 godziny czytania dziennie ->

zajęłoby zapoznawanie się na bieżąco z Polskim prawem w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku. W tym czasie zostało wdrożone w życie 1205 aktów prawnych, w tym: ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych. Jak donosi GrantThornton w badaniu „Barometr...