Rekomendacja Vacatio Legis

Rekomendacja Vacatio Legis

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej wiele podmiotów napotyka na różnorakie trudności wynikające w dużej mierze z niedoskonałości rozwiązań prawnych. Mają one różny charakter i zasięg. Ważnym elementem projektu The Voice of Bussines będą...
I spotkanie przedsiębiorców – podsumowanie

I spotkanie przedsiębiorców – podsumowanie

Bardzo dziękujemy za obecność na wczorajszym I spotkaniu przedsiębiorców. Kolejne już za miesiąc! #thevoiceofbusiness Zapraszamy do wypełniania formularza dostępnego na stronie thevoiceofbusiness.pl, w celu składania zapytań formalno-prawnych, na które odpowie...